1 Temmuz 2014 Salı

Kovan Başvurularıyla İlgili Önemli Noktalar


Son zamanlarda gelen yoğun talepler üzerine bir kaç önemli hatırlatma yapmak başvurular için yararlı olacağını düşünüyoruz. Öncelikle başvuran arkadaşlara teşekkür ederiz.

Kovanın ezoterik yapısına uygun olarak elbette her başvuruyu kabul edemiyoruz. Başvuran arkadaşlara başvurunun neden kabul edilmediğini bir mail ile bildiriyoruz. Ama başvuru yapıldığında nelere dikkat ettiğimizi burada aktarmak isteriz ve başvuru sırasında bunlara dikkat edilmesine rica ediyoruz.

İlk olarak inanç ve yürümek istediğiniz yol konusunda kesin bir fikre sahip ve kararlı olmanız bizim için önemli. Geleneğimizde misyonerlik kesinlikle yasaktır, o yüzden ancak kesin bir kararla "Ben paganım." ve "Ben cadılık yolunda yürümek istiyorum." diyenleri kovana kabul ediyoruz. Bu konu da kafa karışıklığı olmayanlarla ve emin olanlara paylaşımlar yapıyoruz. İnancı konusunda emin olmayanları, şüphe duyanları maalesef kabul etmiyoruz çünkü kimsenin inancına karışmak, kimseyi manipüle etmek veya misyonerlik yapma gibi bir amacımız yok.

İkinci olarak başvuru üslubunuz bizim çok önemli. Üslubunuz, sizin ciddiyetinizi, verdiğiniz değeri ve en önemlisi karakterinizi yansıtıyor. Bu yüzden yazarken kullandığınız üsluba ve kendinizi doğru ifade edip etmediğinize, doğru bir Türkçe kullanıp kullanmadığınıza da dikkat ediyoruz.

Üçüncü olarak lütfen sorulara net ve uzun, açıklayıcı cevaplar verin. Bazı sorulara, sorudan daha kopuk ve dolaylı yanıtlar verildiğini görüyoruz. Bunun yerine net ve kendinizi doğru ifade eden bir yanıtı tercih ediyoruz.

Dördüncü olarak kimsenin bilgili olmasını beklemiyoruz. İnancınız konusunda eminseniz, ama bu yolda çok yürümemiş veya bilginiz çok yoksa bizim için sorun değil. Tek önemli olan cevaplarınızda samimi olmanız. Bu yüzden bilgili olduğunuzu göstermeye çalışmanıza gerek yok veya yeterli bilginiz yoksa endişe etmeyin, sadece samimi cevaplar verin, bizim için yeterli.

Beşinci olarak hala aktif olup olmadığımız çok soruluyor. Bu sayfa açık olduğu sürece aktif bir kovan olduğumuzu bilmenizi isteriz. Eğer kovan faaliyetlerimize son verirsek zaten bu sayfayı ve witchvox hesaplarımızı da mutlaka kapatırız.

İyi günler
Evrensel Birlik Kovanı

Cadılıkta Kovan (Coven)


Cadılıkla ilgili pratiklerde bir cadı ciddi bir araştırma yapmalıdır. Konularla ilgili tüm inançlar ve uygulamalar araştırılmalı, konuyla bağlantılı olan birçok kitap okunmalıdır. Zanaatte (craft) bu çalışmaların tümü yetkinlik ve tatmin edici bir kişisel gelişim sağlar. Ancak günümüzde birçok cadı bilgi, öğrenme ve yalnız pratiklerin deneyimsel olarak kendilerine yararlı olmadığına ya da yeterli gelişim gösteremediklerine inanmaktadır. Birçok cadı gerçek anlamda cadılığı “doğru” şekilde öğrenmek için “yalnız” bir yolu seçmek istemez. Gelişimin sadece “niyetle” gerçekleşmeyeceğinin farkında olan cadılar veya cadı adayları kendilerini bir kovanın parçası olarak görmek isterler. Bu yüzden bir kovana üye olmak bu zorlukları kişisel anlamda hafifletmeye ve doğru bilgilenmeye olanak tanır.

Bir kovan; sihirli uygulamalar yapmak, ritüeller düzenlemek, sabbat ve esbatları kutlamak için bir araya gelen bireylerin oluşturduğu bir gruptur. Bu insan grupları inançlarını gerçekleştirirken “aynı” anda ve “aynı” yönde, “toplu” bir zihinsel durumun içinde uyumla hareket etmeyi deneyimlerler. Bu benzer inançları paylaşan kişiler kovan sayesinde tanışma, kutlamalar yapma ve birlikte inançlarını gerçekleştirme fırsatı bulurlar.

Her kovan, grup yapısı ve üyelerinin beklentileri açısından farklılık gösterir ama merkezde bazı standart uygulamaları izlerler;
Bir kovan üyesi, erkek ya da kadın fark etmeden üye (covener) olarak çağrılır.Kovanın düzenli olarak toplandığı bir yer varsa buraya covenstead (coven-stead; kovan yeri anlamına gelir, ayrıca coven’s tead olarak da kovanın meşalesi manasını taşır) denir.

Her kovanın kendine ait bir Gölgeler Kitabı veya Grimoire’ ı vardır ve bu tüm üyelere dağıtılır. Bu kitap kuralları, evrensel yasaları, Cadılığın yasalarını, kovan liderinin nasıl seçildiğini, üyeler arasındaki anlaşmazlıkların çözüm yollarını, kovandaki hiyerarşi sistemini ve inisiyasyon derecelendirmelerini içerir. Bazı kovanlar ayrıca seramoni ve ritüel bilgilerini, esbat ve sabbat kutlamalarını da bu kitaba ekleyebilir.

Yeni üyeler kovan içinde inisiye olduklarında kovan üyelerini, kovan sırlarını ve cadılık bilgilerini gizli tutacaklarına dair yemin ederler. Bu yemin genellikle üyelerin sihirli isimlerini ifşa etmemeyi, çember içinde yapılan aktiviteler hakkında yazmama ve konuşmamayı ve herhangi bir ritüel ile alakalı açıklama yapmamayı içerir.

Bir kovanın üye sayısı, kovanın bu olguya karşı tutumuna göre değişkenlik gösterir. Birçok geleneksel kovan 13 üye sayısını sınır olarak kabul eder. Bu sayı hakkında birçok yorum vardır fakat en yaygın fikir bir yılda 13 Dolunay olmasından kaynaklandığı bilgisidir. Bunun dışında daha fazla üye sayısı olan kovanlar da olabilir. Kovan sayısı konusu liderlerin kararına kalmıştır.

Bir kovanın liderleri; bir başrahip ve bir başrahibedir. Onların görevi ritüelleri düzenlemek ve yönetmek, yeni üyeler hakkında kararlar vermek, inisiyasyon sistemini kontrol etmek. Üyeler arası anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak ve üyelere kişisel olarak yol göstermektir. Bir kovanda başrahip veya başrahibenin belirlenmesi genel olarak üyelerin seçimleriyle gerçekleşir. Bazı kovanlarda üyelerin sırayla ve belirli sürelerle başrahip ve başrahibe oldukları da bilinmektedir. Geleneksel kovanlarda ise kovanın kurucusu olan, deneyim ve bilgi bakımından diğer üyelerden daha birikimli kişiler başrahip veya başrahibe olmaktadırlar.

Kovanda 10 yıldan fazla aktif rol almış kişilere Bilgeler (Elders) denir. Bu kişiler başrahip veya başrahibe ünvanına hak kazanmış üyeler olarak bir cadı-öğretmen veya inisiyatör olabilirler ve de genellikle kovanda başrahip veya başrahibenin güvenerek danışabilecekleri yegane kişilerdir. Aynı zamanda kovanın başrahibi veya başrahibesi, kendi yerine bir başka üyeyi seçerek “Bilgeler Meclisine” katılabilir.

Diğer kovan üyeleri kendi yeteneklerini attırmak için öğrenme ve çeşitli çalışmaları gerçekleştirmeyle ilgilenirler. Genellikle bir çok üye ritüellere katılır fakat kilit görevlerde yer almazlar.

Birçok kovanda üyeler arasında derecelendirme, yani sıralı eğitim sistemi vardır. Adaylar (dedicants), öğrenci cadılardır. Çıraklar (initiates), 1. Derece kovan üyeleridir. Cadılar (witches), bir yıl ve bir günü tamamlamış çıraklardır ve 2. Derece kovan üyeleridir. Kovanda aktif olarak 2 yıl geçiren Cadı ünvanını almış üyeler 3. Derece olan Rahip/Rahibe (priest/ priestess) ünvanını alır. Tüm bu inisiyasyon süresi sonunda başrahip veya başrahibenin uygun gördüğü 3. Derece inisiyeler Cadı-öğretmen olabilirler ve bu kişiler dilerlerse kendi kovanlarını kurup, ana kovanın bir kolunu oluşturabilirler. 3. Derece ve Cadı-öğretmen inisiyelerinin süre ve şartları genellikle gizli tutulur. Birçok kovanda bu derecelendirme sistemi uygulanmakla birlikte farklı bakış açıları ve farklı derecelendirme sistemleri mevcuttur.

Bazı gruplar kendileri için kovan kelimesini kullanmak yerine farklı isimleri tercih edebilirler. Yurt dışında bu tarz grupların kullandıkları “sept”, “touta” ve “grove” gibi isimler genellikle tercih edilir.


Saygının, birlikte çalışmanın, paylaşımın ve ortak bir bakış açısının ön planda olduğu bir kovanın içindeyseniz, bu grubun bir parçası olmak harika bir deneyim haline gelebilir. Bazen insanların ihtiyaçlarını karşılayan bir kovan bulması zor ve zaman alan bir meseleye dönüşebilir.

Eğer bir cadıysanız veya cadı olmak istiyorsanız ve de bir kovanın parçası olmayı arzuluyorsanız bazı noktalara dikkat etmeniz gerekmektedir. Bunlar;

1) Bir kovanın üyesi olabilmek için önce bir kovan bulmak gerekir ve bu biraz zaman alabilir. Bu yüzden sabırlı davranmak en iyisidir.

2) Bir veya birden fazla kovan bulduğunuzda, üye sayısı fazla olduğundan ya da kovana uygun görülmediğinizden dolayı sizi üyeliğe kabul etmeyebilirler. Umudunuzu yitirmeden yolunuza devam edin ya da o kovana girmek istiyorsanız kendinizi geliştirip daha sonra tekrar başvurmaktan çekinmeyin. Evrensel Birlik Kovanı olarak tekrar başvuruları da göz önüne mutlaka alırız.

3) Eğer bir kovana kabul edildiyseniz, eğitim almaya başlamadan önce hem iyi bir izleyici, hem de iyi bir araştırmacı olmalısınız. Aklınıza takılan tüm soruları sorun. Bazen kovan ve kişiler arasında görüş farklılığı olabilir ve dolayısı ile kovan size uygun olmayabilir.

4) Eğer çalışmalara başladıysanız sadece cadı-öğretmenleri tanımanıza izin verilecektir. Tüm üyeleri bir arada görmeniz mümkün olmayabilir. Bunu saygıyla karşılayın ve eğitiminize odaklanın. Bilin ki belirli bir süre boyunca her şeye dahil olamayacaksınız.

5) Size öğretilenler genel olarak inançlar, ruhsal öğretiler ve temel seviyede kovan pratikleri olacaktır. Eğer bunları öğrenmek istemezseniz ve kovandan ayrılırsanız, sonunda bundan rahatsız olup kovana tekrar girmek istediğinizde geri dönmenize izin verilmeyecektir.

6) Farklı bir kovana gitmeye karar verdiğinizde, cadılık hakkında ne kadar bilgi sahibi olursanız olun, eğitiminiz ve eğitim süreleriniz baştan başlayacaktır.

7) Bir yıl ve bir günlük süre sonunda çalışmalarda başarılı olursanız ve kovana kabul edilirseniz, o zaman kovan içinde gerçekten kucaklanacaksınız ve cadılıkta ileri derecede eğitim için kovan tarafından yönlendirileceksiniz.

Tüm bunlar size fazla gelebilir, fakat hepsi gerçektir. Bir kovanın parçası olmak önemli ve ciddi bir durumdur. Ciddiyetsizlik veya kayıtsızlık sizi yalnız bir cadı (solitary witch) olmaktan öteye geçirmez. Kendiniz için doğru bir kovan bulduğunuzda ruhsal ihtiyaçlarınızın karşılanacağından ve yaşamınıza önemi pozitif etkileri olacağından emin olabilirsiniz.

Evrensel Birlik Kovanı

30 Haziran 2014 Pazartesi

Evrensel Birlik Kovanı (Coven of the Universal Oneness)Evrensel Birlik Kovanı 31 Ekim 2009 tarihinde beş üye tarafından kurulmuştur. Dışa açılma sürecimiz ise 25 Ocak 2011 tarihinde yurtdışında faaliyet gösteren bir siteye kaydımızla başlamıştır. Bugünde hala faaliyet göstermeye devam etmekteyiz. Kovanımızın ilk kurulma amacı birbirimize karşı olan güveni pekiştirerek bilgilerimizi birbirimize aktarmak ve yaptığımız çalışmalarda "sinerji yasasının" gücünden faydalanmaktı. Daha sonra bazı durumlar gereği, özellikle de internetteki bilgi karmaşası ve kafa karışıklığının bizde yarattığı kötü his, dışa açılmaya ve kovanımızın ana amaçlarından biri olan "cadılık yolunu anlamaya ve anlatmaya" çalışmaya karar verdik. Bu süreçten sonrası için daha önceden sistematik hale getirdiğimiz mistik bilgileri düzenleyerek, bu konu hakkında bilgi sahibi olmaya istekli kişilerle deneyimlerimizi paylaşmak istedik. 

Kovanımıza katılma koşulları olarak belirlediğimiz en önemli noktalar; 

1) İzmir' de ikamet etmek (sık sık bir araya gelmek ve düzenli bir şekilde bilgi paylaşımında bulunmak) 
2) 18 yaşını doldurmuş olmak (herhangi bir yasal problemle karşılaşmamak için) 
3) Pagan cadılık hakkında biraz da olsa bilgi sahibi olmak (ne istediğinin farkında olma ölçütü olarak) 


Belirlediğimiz bu koşulları taşıyan kişilerle birlikte geleneksel olarak Bir Yıl ve Bir Gün’ lük (ki bu süre geleneksel olan ve bir Ay Takviminin tamamı ve fazlalık bir günü ifade etmektedir, bu da toplamda 365 gün yapar) süre zarfında kişiler temel mistik bilgiler hakkında bilgilendirilir ve araştırmaya teşvik edilir. Bu süreci geçen kişi kovana tam anlamıyla katılmak isterse bir inisiyasyona tabi tutularak kovana dahil edilir. İnisiyasyon süreci geleneksel olarak 3 aşamalı bir süreç olduğundan biz de kovanımızda aynı gelenekleri izlemekteyiz. Bu inisiyasyon sürecini hem diğer kovanlardan, hem de kendi deneyimlerimizden yola çıkarak belirlemiş bulunmaktayız.

Kovanımıza başvurmak için verdiğimiz mail adresine (evrenselbirlik@hotmail.com) bir e-posta atarak bizden soru formumuzu isteyebilirsiniz. Bu soru formunu doldurduktan sonra (ki red veya kabul durumunda soru formu kişisel bilgilerin güvenliği açısından hemen silinmektedir) en kısa süre içerisinde sizlere yanıt vermekteyiz. Eğer red yanıtı verdiysek bunun nedenlerini açıklayarak sizi bilgilendirmekteyiz. Şayet olumlu bir yanıt aldıysanız, en kısa süre içinde size de uygun olan bir saat ve tarihte ve de uygun olan bir yere (ki bu mutlaka kalabalık ve dış mekanda yapılır) , sizi çağırarak yüz yüze bir ön-görüşme yapmaktayız. Ön-görüşmelerdeki amacımız, herhangi bir kural olmaksızın birbirimiz hakkında bilgi sahibi olmak ve karşılıklı bir güven ortamı yaratmaktır. Son olarak bu ön-görüşme sürecinden sonra karşılıklı devam etme kararı alındıysa, daha sık bir araya gelerek bilgi paylaşımında bulunmaktayız.

Genel bilgilendirmeler ve uygulamalar bizzat başrahibimiz tarafından tüm süreç boyunca kişilere aktarılmaktadır. Paylaşımda bulunduğumuz yöntemler mistik geleneğe uygun olarak düzenlenmiş ve mutlaka tarafımızdan en az üç kez deneyimlenmiş tekniklerdir. 

Sizlerin bize mail atmasıyla başlayan süreçten, kovan içinde alacağınız yolun son noktasına ve daha da sonrası için hiçbir şekilde maddi bir karşılık istememekte ve beklememekteyiz. Bu süreç boyunca tek beklentimiz; paylaşılan bilgileri anlayıp, teknikleri rahatlıkla uygulayabilir hale gelmeniz için çok çalışmaktır. Tek isteğimiz ise; ayakları yere basan, Cadılık Yolunda yürümeyi öğrenmiş, gerçek ve hayal arasındaki bilginin farkındalığını yakalayabilmiş ve hayatını bu Yola adayabilmiş kişilerle birlikte yürümektir.

Evrensel Birlik Kovanı
İzmir, Türkiye

Mail: evrenselbirlik@hotmail.com